MUW

Dane

DANE

 • Numer ogłoszenia: *
 • Podanie danych jest wymagane
 • Nazwa stanowiska: *
 • Podanie danych jest wymagane
 • Imię: *
 • * Podanie danych jest wymagane.
 • Nazwisko: *
 • * Podanie danych jest wymagane.
 • Miejscowość: *
 • * Podanie danych jest wymagane.
 • Numer telefonu: *
 • () --
  (48) 333-333-333 lub (48)-226-111-222 * Podanie danych jest wymagane.
 • e-mail: *
 • Wyniki rekrutacji zostaną wysłane na ten adres. Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com * Podanie danych jest wymagane.
 • Załącz swoje CV *
  • Plik
  * Podanie danych jest wymagane.
  Akceptowalny format plików pdf, doc , jpg, png, docx. max rozmiar pliku 5MB
 • Załącz swój List motywacyjny *
  • Plik
  * Podanie danych jest wymagane.
  Akceptowalny format plików pdf, doc , jpg, png, docx. max rozmiar pliku 5MB
 • Załącz swoje dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia *
  • Plik
  * Podanie danych jest wymagane.
  Prosimy o załączanie wszystkich dokumentów z jednego wymagania w jednym pliku.
  Akceptowalny format plików pdf, doc , jpg, png, docx, zip. max rozmiar pliku 5MB
 • Załącz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
  • Plik
  Prosimy o załączanie wszystkich dokumentów z jednego wymagania w jednym pliku.
  Akceptowalny format plików pdf, doc , jpg, png, docx, zip. max rozmiar pliku 5MB
 • Załącz swoje dokumenty potwierdzające niepełnosprawność
  • Plik
  Prosimy o załączanie wszystkich dokumentów z jednego wymagania w jednym pliku.
  Akceptowalny format plików pdf, doc , jpg, png, docx, zip. max rozmiar pliku 5MB
 • Załącz inne dokumenty
  • Plik
  Prosimy o załączanie wszystkich dokumentów z jednego wymagania w jednym pliku.
  Akceptowalny format plików pdf, doc , jpg, png, docx, zip. max rozmiar pliku 5MB
 • Oświadczenie 1 *
 • * Podanie danych jest wymagane.
 • Oświadczenie 2 *
 • * Podanie danych jest wymagane.
 • Oświadczenie 3 *
 • * Podanie danych jest wymagane.
 • Oświadczenie 4 *
 • * Podanie danych jest wymagane.
 • Oświadczenie 5
 • Podanie danych jest wymagane.
 • Oświadczenie 6
 • Podanie danych jest wymagane.
 • Oświadczenie 7
 • Proszę o zaznaczenie oświadczenia jeśli było wymagane w ogłoszeniu.
 • Oświadczenie 8
 • Proszę o zaznaczenie oświadczenia jeśli było wymagane w ogłoszeniu.
 • Oświadczenie 9
 • Dotyczy ofert WSC
 • Oświadczenie 10
 • Dotyczy ofert WSC

Klauzula informacyjna RODO